Кіровоград. Дитячий садок № 61 "Гніздечко"

 

Уніфікована форма акта

На виконання вимог, зазначених в уніфікованій формі акта, що складається за результатами проведення державного нагляду (контролю, щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері освіти (дошкільної та загальної середньої)

Для закладів дошкільної освіти (витяг з акта):

Всю інформацію можна знайти за посиланнями:

7.6

На вебсайті Суб’єкта оприлюднено:

 

 

7.6.1

статут Суб’єкта публічного чи приватного права

https://sad61.klasna.com/uk/site/statut-zakladu-1.html

 

Абзац другий частини другої статті 30 ЗУ № 2145-VІІІ

7.6.2

ліцензію на провадження освітньої діяльності

https://sad61.klasna.com/uk/site/litsenziya.html

 

Абзац третій частини другої статті 30 ЗУ № 2145-VІІІ

7.6.3

структуру та органи управління Суб’єкта публічного чи приватного права

https://sad61.klasna.com/uk/site/administratsiya-sadka.html

 

Абзац п’ятий частини другої статті 30 ЗУ № 2145-VІІІ

7.6.4

кадровий склад

https://sad61.klasna.com/uk/site/kadrovii-sklad-zakladu.html

 

Абзац шостий частини другої статті 30 ЗУ № 2145-VІІІ

7.6.5

освітні програми та перелік освітніх компонентів, передбачених відповідною освітньою програмою, що реалізуються Суб’єктом публічного чи приватного права

https://sad61.klasna.com/uk/site/osvitni-programi.html

 

Абзац сьомий частини другої статті 30 ЗУ № 2145-VІІІ

7.6.6

територію обслуговування, закріплену за Суб’єктом публічного чи приватного права

https://sad61.klasna.com/uk/site/nash-sadochok.html

 

Абзац восьмий частини другої статті 30 ЗУ № 2145-VІІІ

7.6.7

ліцензований обсяг та фактичну кількість осіб, які навчаються у Суб’єкта публічного чи приватного права

https://sad61.klasna.com/uk/site/grupi.html

 

Абзац дев’ятий частини другої статті 30 ЗУ № 2145-VІІІ

7.6.8

мову (мови) освітнього процесу

https://sad61.klasna.com/uk/site/mova-zakladu.html

 

Абзац десятий частини другої статті 30 ЗУ № 2145-VІІІ

7.6.9

наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

https://sad61.klasna.com/uk/site/vakansiyi-1.html

 

Абзац одинадцятий частини другої статті 30 ЗУ № 2145-VІІІ

7.6.10

матеріально-технічне забезпечення Суб’єкта публічного чи приватного права

https://sad61.klasna.com/uk/news-249-457/

 

Абзац дванадцятий частини другої статті 30 ЗУ № 2145-VІІІ

7.6.11

річний звіт про діяльність Суб’єкта публічного чи приватного права

https://sad61.klasna.com/uk/news-249-457/

 

Абзац шістнадцятий частини другої статті 30 ЗУ № 2145-VІІІ

7.6.12

правила прийому до Суб’єкта публічного чи приватного права

https://sad61.klasna.com/uk/site/pravila-priiomu-v-zakdad.html

 

Абзац сімнадцятий частини другої статті 30 ЗУ № 2145-VІІІ

7.6.13

умови доступності Суб’єкта публічного чи приватного права для навчання осіб з особливими освітніми потребами

https://sad61.klasna.com/uk/site/diti-z-osoblivimi-potrebami-1.html

 

Абзац вісімнадцятий частини другої статті 30 ЗУ № 2145-VІІІ

7.6.14

перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

https://sad61.klasna.com/uk/site/dodatkovi-platni-poslugi-1.html

 

Абзац двадцятий частини другої статті 30 ЗУ № 2145-VІІІ

7.6.15

план заходів Суб’єкта публічного чи приватного права, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)

https://sad61.klasna.com/uk/site/poryado-reaguvannya-na-vi.html

 

Абзац двадцять другий частини другої статті 30 ЗУ № 2145-VІІІ

7.6.16

порядок подання та розгляду Суб’єктом публічного чи приватного права (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування)

https://sad61.klasna.com/uk/site/poryado-reaguvannya-na-vi.html

 

Абзац двадцять третій частини другої статті 30 ЗУ № 2145-VІІІ

7.6.17

порядок реагування Суб’єктом публічного чи приватного права на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

https://sad61.klasna.com/uk/site/poryado-reaguvannya-na-vi.html

 

Абзац двадцять четвертий частини другої статті 30 ЗУ № 2145-VІІІ

7.6.18

кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання
всіх отриманих коштів, інформацію

https://sad61.klasna.com/uk/site/koshtoris-2020.html  кошторис

https://sad61.klasna.com/uk/site/finansovii-zvit-1.html   фінансовий звіт

 

 

Частина третя статті 30 ЗУ № 2145-VІІІ

 

про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також звіт про кошти, отримані з інших джерел, якщо Суб’єкт отримує публічні кошти

https://sad61.klasna.com/uk/site/finansovii-zvit-1.html

 

 

7.7

Діловодство у Суб’єкта публічного чи приватного права організовано відповідно до затвердженої інструкції з діловодства Суб’єкта публічного чи приватного права

https://sad61.klasna.com/uk/site/instruktsiya-z-dilovodstv.html

 

Абзац третій пункту 7 розділу I Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за № 736/27181 (далі - Правила

№ 1000/5)

7.8

Номенклатура справ у Суб’єкта публічного чи приватного права наявна

https://sad61.klasna.com/uk/site/nomenklatura.html

 

Пункт 4 глави 1 розділу IV Правил № 1000/5

7.9

Зберігання документів і справ у Суб’єкта публічного чи приватного права забезпечено

https://sad61.klasna.com/uk/site/arkhiv.html

 

Пункт 2 глави 3 розділу IV Правил № 1000/5