Кіровоград. Дитячий садок № 61 "Гніздечко"

 

НОМЕНКЛАТУРА

Номенклатура справ

 

 

Наказ №   98-о                     «29» жовтня 2012 року

 

 

Індекс справ

Заголовок справи

Кількість справ

 (томів)

Строки зберігання справи і номери статей

Примітка

1

2

3

4

 

01-01

Накази, рішення, вказівки Міністерства освіти і науки України, управління освіти

 

До заміни новими

Ст..16-а

 

01-02

Інструкції, методичні вказівки та рекомендації Міністерства освіти і науки України, управління освіти

 

До заміни новими

Ст..18-а

 

01-03

Свідоцтво про державну атестацію ДНЗ

 

До ліквідації закладу

Ст..14-д

 

01-04

Книга наказів завідувача з основної діяльності

 

75 р.

Ст.334

 

01-05

Книга наказів з особового складу

 

75 р.

Ст.334

 

01-06

Статут закладу

 

До ліквідації закладу

Ст.32-а

 

01-07

Книга обліку особового складу працівників

 

75 р.

Ст..521

 

01-08

Графік роботи працівників

 

До заміни новим

 

01-09

Атестація робочих місць

 

10 р.

 

01-10

Документи (доповідні записки) питань діяльності закладу, які направлено до органів вищого рівня

 

5 р.

Ст.9-а

 

01-11

Документи (акти, довідки, доповідні записки) перевірок закладу

 

5 р.

 

01-12

Протоколи загальних зборів трудового  колективу закладу

 

5 р.

Ст.. 14-а

 

01-13

Книга протоколів виробничих нарад

 

5 р.

 

01-14

Книга протоколів засідань педагогічної ради

 

10 р.

 

01-15

Річний план

 

5 р.

Ст..588а

 

01-16

Книга реєстрації вхідних документів

 

3 р.

Ст..100-б

 

01-17

Книга реєстрації  документів, створених закладом

 

3 р.

Ст..100-б

 

01-18

Журнал прибуття (вибуття) дітей у дошкільному закладі

 

3 р.

 

01-19

Номенклатура справ закладу

 

До заміни новою

 

01-20

Тарифікаційні списки

 

 

10 р.

 

01-21

 Статистичні звіти закладу

 

До ліквідації закладу

 

01-22

Посадові інструкції

 

До заміни новими

 

01-23

Особові справи працівників

 

75 р.

Ст..51

 

01-24

Книга реєстрації трудових книжок

 

50 р.

Ст..541

 

01-25

Журнал обліку видачі, трудових книжок і вкладишів до них

 

 

 

01-26

Контрольно – візитаційна книга

 

До заміни новою

 

01-27

Книга обліку особового прийому звернень та заяв громадян

 

5 р.

 

01-28

Книга протоколів засідання батьківських зборів

 

5 р.

 

01-29

Акти про передання, документації при зміні керівника

 

До ліквідації закладу

 

01-30

Особові картки педпрацівників

 

45 р.

 

01-31

Книга руху особових справ працівників

 

75 р.

Ст..51

 

01-32

Акти готовності до нового навчального року

 

3р.

Ст..339

 

01-33

Журнал реєстрації вступного інструктажу

 

10 р.

Ст..473

 

01-34

Документація з питань атестації

 

 

5 р.

Ст..652

 

 

01-35

Протоколи засідань атестаційної комісії

 

10 р.

 

01-36

Штатні розписи

 

До ліквідації закладу

 

01-37

Діловий щоденник контролю

 

 

 

01-38

Колективний договір

 

До ліквідації закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 Документація вихователя-методиста

 

 

 

02-01

Плани роботи

 

5 р.

 

02-02

Діловий щоденник аналізу освітньо-виховної роботи

 

5р.

 

02-03

Книга проведення консультацій

 

5 р..

 

02-04

Плани семінарів, семінарів - практикумів.

 

5 р.

 

02-05

Методичні розробки; конспекти занять; програми святкових дійств, розваг, театральних вистав; матеріали з досвіду роботи, експериментальні дослідження, авторські розробки

 

5 р.

 

02-06

Плани проходження підвищення кваліфікації, атестації педагогічних працівників.

 

5 р.

 

02-07

Інформаційні матеріали та педагогічні видання з питань дошкільної освіти.

 

5 р.

 

02-08

 

 

Книга обліку педпосібників, ігрового, дидактичного обладнання тощо.

 

10 р.

 

02-09

Картотека публікацій періодичних видань, психолого-педагогічної, методичної літератури.

 

10 р.

 

02-10

 

 

 

Матеріали з цивільної оборони

 

10 р.

 

 

03 Документація практичного психолога

 

 

 

03-01

Плани роботи

 

5 р.

 

03-02

Графік роботи

 

5 р.

 

03-03

Індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування

 

5р.

 

03-04

Журнал обліку роботи

 

5 р.

 

03-05

Журнал обліку проведення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи

 

5 р.

 

03-06

Журнал протоколів індивідуальних консультацій

 

5 р.

 

03-07

Журнал психологічного аналізу занять

 

3 р.

 

 

04 Документація вихователя

 

 

 

04-01

План освітньо-виховної роботи

 

3 р.

 

04-02

Книга відомостей про дітей та їхніх батьків

 

75 р.

 

04-03

Журнал обліку щоденного відвідування дітьми групи.

 

3 р.

 

04-04

Щоденник педагога з підвищення професійного рівня.

 

5 р.

 

 

05 Документація інструктора з фізичного виховання

 

 

 

05-01

Плани інструктора з фізичного виховання

 

5 р.

 

05-02

Книга медичного обстеження дітей

 

5 р.

 

05-03

Книга обліку роботи з дітьми, які мають ослаблене здоров'я

 

5р.

 

05-04

Книга обліку виконання дітьми основних фізичних рухів

 

5р.

 

05-05

Збір сценаріїв та матеріалів спортивних свят, розваг, змагань, інших заходів.

 

5р.

 

 

 06 Документація музичного керівника

 

 

 

06-01

Календарний план роботи.

 

5р.

 

06-02

План проведення масових заходів, дійств музичного-естетичного циклу.

 

5 р.

 

06-03

Сценарії свят, розваг, театральних вистав тощо.

 

5р.

 

06-04

Щоденник обліку індивідуальної (гурткової) роботи з дітьми

 

5р.

 

 

07 Ділова документація медичного кабінету

 

 

 

07-01

Накази, постанови

 

5 р.

 

07-02

Диспансерний журнал

 

5 р.

 

07-03

Журнал огляду на педикульоз

 

5 р.

 

07-04

Журнал спостережень за контактними дітьми по кишкових захворюваннях.

 

5 р.

 

07-05

Інфекційний журнал

 

5 р.

 

07-06

Журнал реєстрації відвідування дітей

 

5 р.

 

07-07

Віражний журнал

 

5 р.

 

07-08

Санітарний журнал огляду ДНЗ

 

5 р.

 

07-09

Журнал здоров'я

 

5 р.

 

07-10

Журнал виконання норм харчування.

 

5 р.

 

07-11

Журнал бракеражу готової продукції

 

5 р

 

07-12

Журнал бак препаратів.

 

5 р.

 

07-13

Журнал планування щеплень.

 

5 р.

 

07-14

Журнал дієтичного харчування.

 

5р.

 

07-15

Картотека страв.

 

5р.

 

07-16

Перспективне меню на 2 тижні.

 

5р.

 

07-17

Журнал обліку зведених даних щоденного відвідування дітей ДНЗ

 

5р.

 

07-18

Журнал обстеження дітей на гельмінти.|

 

5р.

 

07-19

Журнал реєстрації аварій при наданні медичної допомоги віл - інфікованим.

 

5р.

 

07-20

Інструкція з Організації харчування Дітей у ДНЗ.

 

5р.

 

07-21

Журнал обліку захворюваності.

 

5р.

 

07-22

Журнал щеплень на туберкульоз (Манту, БЦЖ).

 

5р.

 

 

08 Фінансово - господарська діяльність

 

 

 

08-01.

Книга складського обліку матеріалів

 

3 р.

Ст.112

 

08-02

Документи з організації охорони праці

 

3 р.

Ст.1276

 

08-03

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці

 

5р.

 

08-04

Інструктажі з охорони праці

 

5 р.

 

08-05

Навчання з охорони праці

Тижні з ОП

 

 

 

5 р.

 

08-06

Документація з питань пожежної безпеки

 

5р.

 

08-07

Документація з цивільної оборони

 

До заміни новими

 

08-08

Документи з організації роботи теплозабезпечення закладу

 

3 р.

 

08-09

Технічна документація експлуатації устаткування теплових установок і мереж днз

 

До ліквідації закладу

 

08-10

Документи з організації роботи електропостачання закладу

 

3 р.

 

08-11

Документація з водопостачання

 

До заміни новими

 

08-12

Журнали реєстрації нещасних випадків

 

45 р.

 

08-13

Документи ( акти, висновки, протоколи) розслідування нещасних випадків

 

45 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 Документація комірника

 

 

 

09-01

Книга складського обліку продуктів

 

Постійно

 

09-02

Журнал бракеражу сирих продуктів

 

5р.

 

 

11 Архів

 

 

 

11-01

Книга реєстрації надходження документів до архіву.

 

Постійно

 

11-02

Акти видалення та знищення

 

 

5р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Діловод закладу                                                                                 А.Петрова